Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Công điện 4636/CĐ-BYT chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra do Bộ Y tế điện -xetxu.com

BỘ Y TẾ ——–


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Số: 4636/CĐ-BYT


Hà Nội, 11h30 ngày 30 tháng 7 năm 2013 
CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC CHỦ...

Xem thêm bài viết chi tiết: Công điện 4636/CĐ-BYT chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra do Bộ Y tế điện

0 nhận xét :

Đăng nhận xét