Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Nghị định 59/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng do Chính phủ ban hành -xetxu.com

CHÍNH PHỦ ——–


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-
Số: 59/2013/NĐ-CP


Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013 
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI...

Xem thêm bài viết chi tiết: Nghị định 59/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng do Chính phủ ban hành

0 nhận xét :

Đăng nhận xét